På svenska

Vad gör vi?

FSSP-Finland eller FSSP-Suomi är namnet för aktiviteter av Prästbrödraskapet Sankt Petrus, FSSP i Finland. Efter publiceringen av Motu proprio Summorum Pontificum (2007) av Påve Benedikt XVI har brödraskapets präster besökt Finland ganska regelbundet för att fira Heliga Mässan och administrera andra sakrament, ge religiös undervisning och pastoralt stöd för att kunna besvara de troendes behov och med Helsingfors biskops vänlig tillåtelse. Allt detta har naturligtvis gjorts enligt den romerska liturgins traditionella praxis.

Gillet

De som intresserar sig för brödraskapets spiritualitet kan bekanta sig med Sankt Petrus Gille.

Mainokset

%d bloggers like this: